Zijn voorwaarden duurzaam beschikbaar als ze in Uw Jouw Mijn Omgeving downloadbaar zijn?


Een lezer vroeg me:

Recent oordeelde het Kifid dat een verzekeraar voldoet aan de eis voorwaarden “op een duurzame drager” aan te leveren als ze deze op een stabiele URL in haar Mijn Omgeving aanbiedt. Kun je daar je juridisch licht eens over laten schijnen?

De wet eist bij overeenkomsten op afstand (zoals via een website een verzekering afsluiten) dat je bepaalde informatie op een “duurzame gegevensdrager” krijgt (art. 6:230v lid 7 BW). Het idee is dat je het dan wel elektronisch hebt, maar er toch langdurig over kunt beschikken.

Een “duurzame gegevensdrager” is gedefinieerd als (art. 6:230g(1)(h) BW):

ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

De eis is dus dat de informatie toegankelijk is voor gebruik gedurende de periode dat je deze nodig hebt, en dat je deze probleemloos kunt reproduceren. Dat suggereert misschien “usb-stick” (meelezende archivarissen benadrukken nu de duurzaamheid van zuurvrij papier), maar is dus breder. En ja, ik zie hoe “stabiele URL op een website” hier aan kan voldoen. Als die URL de komende tien jaar blijft werken en altijd dezelfde algemene-voorwaarden.pdf oplevert, dan klopt het.

Inderdaad: als. Want ik voorzie vele manieren waarop dit mis kan gaan. Men ziet wat kleine wijzigingen (of zelfs een typefout) en past dat even aan. De brochure moet in een nieuwe huisstijl, en vanwege de overgang naar het nieuwe CMS komt er toch een nieuwe URL maar we regelen wel een redirect.

Dat is dus niet de bedoeling: “ongewijzigde reproductie” betekent letterlijk datzelfde document, dus niet de nieuwe huisstijl, niet die taalfout gecorrigeerd, niet die herziene regeling die in het voordeel van de consument is, gewoon dát document van toen.

Een bijkomend punt is dat het “duurzame gegevensdrager”-criterium gaat over je informatieplichten. Maar specifiek bij algemene voorwaarden speelt er nog iets: die moeten ter hand worden gesteld (art. 6:234 BW) en daar geldt een andere formulering:

langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming

Deze formulering lijkt sterk op het “duurzame gegevensdrager”-criterium en laat op zich toe dat je algemene voorwaarden downloadbaar aanbiedt. Ik denk dus dat het zeker mogelijk is, áls je een stabiele URL aan kunt bieden die ook daadwerkelijk (zeg de komende tien jaar) niet inhoudelijk verandert.

De vraagsteller refereert naar de Uw Jouw Mijn omgeving waar je dan moet inloggen om dingen te kunnen downloaden. Op zich maakt dat niet uit voor de analyse, en het biedt de mogelijkheid van loggen of en wanneer de voorwaarden zijn opgevraagd, nieuwe versies zijn aangeboden et cetera.

Mijn enige twijfel bij zulke portalen is altijd dat je de toegang kan worden ontzegd, en dan is de URL met de voorwaarden ineens niet meer stabiel.

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2024/07/05/zijn-voorwaarden-duurzaam-beschikbaar-als-ze-in-uw-jouw-mijn-omgeving-downloadbaar-zijn/