Wie is of zijn de eigenaar van een AI-tekst, en moet ik de AI naamsvermelding geven?


mohamedhassan / Pixabay

Een lezer vroeg me:

In een eerdere blog post van jou las ik dat je de AI-schrijfassistent Lex gebruikt. Nu vroeg ik mij af: wie is eigenlijk de auteur en eigenaar van een tekst die door een AI geschreven is? Mag ik claimen dat het mijn tekst is, of moet ik de AI een naamsvermelding geven? En hoe moet ik omgaan met eventuele plagiaat door de AI?

Het is onder juristen bepaald geen uitgemaakte zaak waar de auteursrechten liggen op werk gemaakt door een AI systeem. De hoofdregel van de wet is dat de feitelijk maker de rechten heeft, maar een maker (een mens dus) kan prima tools gebruiken om het werk te maken. We zeggen ook niet dat mijn digitale camera auteursrecht heeft op mijn foto’s, ondanks dat die 99% van het werk doet om er wat moois van te maken.

Ook speelt de vraag wíe de creativiteit inbrengt, wie de maker is. Is dat de persoon die de ‘prompt’, de vraag indiende bij de AI, of is dat de persoon die ervoor zorgde dat je met een prompt een mooie creatieve reactie kreeg?

We weten het echt niet. En vanuit die conclusie ben ik dan ook zeer geneigd te zeggen, vermeld gerust jezelf als de auteur want die AI gaat er echt niet over klagen. Misschien vind je het niet netjes naar je lezers, en dat is dan een afweging om het wél erbij te noemen, maar juridisch is er geen steekhoudend argument om het wel of niet te doen.

En wat betreft aansprakelijkheid: daar hang je zelf voor. Al heel lang geldt de regel bij het auteursrecht dat wie zo’n recht schendt, daarvoor aansprakelijk is. Dat de schending komt door een partner of leverancier is heel vervelend voor jou maar geen excuus om aansprakelijkheid af te wijzen. Je moet gewoon betalen en maar hopen dat die partner jou het gaat vergoeden. In zakelijke verhoudingen maak je daar afspraken over (jij vergoedt mijn schade als ik aangesproken wordt, beste leverancier) maar specifiek bij zo’n gratis AI dienst gaat niemand je dat geven natuurlijk.

Arnoud

 https://blog.iusmentis.com/2023/03/14/wie-is-of-zijn-de-eigenaar-van-een-ai-tekst-en-moet-ik-de-ai-naamsvermelding-geven/