Waarde van een bedrijf bepalen


De waarde van een bedrijf bepalen, hoe doe je dat? De reden dat je zou willen weten wat een bedrijf waard is, kan uiteenlopen van bijvoorbeeld het ophalen van geld bij investeerders, het verkopen van je bedrijf of één van de vele andere mogelijkheden die er zijn. Zo kan het bijvoorbeeld ook gewoon zijn dat je wilt weten hoeveel je bedrijf inmiddels waard is, zonder dat je hier enige bijbedoelingen bij hebt. Reden genoeg dus om hier eens wat verder in te duiken. Het bepalen van de waarde van een bedrijf is namelijk een vrij complex proces, helemaal als het om een relatief groot bedrijf gaat. Daarom leggen we je van A tot en met Z uit hoe dit in z’n werk gaat en wat de waarde van een bedrijf uiteindelijk zegt over een bedrijf.

Waarom is bedrijfswaardering belangrijk?

Als ondernemer wil je natuurlijk weten wat je bedrijf waard is. Bedrijfswaardering biedt inzicht in de financiële gezondheid en de potentie van een bedrijf. Dit kan van invloed zijn op belangrijke beslissingen zoals fusies, overnames, investeringen en verkoop van aandelen. Voor investeerders is het essentieel om de waarde van een bedrijf te kennen voordat ze overwegen om erin te investeren. Het bepalen van de waarde helpt hen bij het inschatten van het rendement op hun investering en het nemen van weloverwogen beslissingen. Ook voor andere belanghebbenden, zoals potentiële kopers of partners, is het kennen van de bedrijfswaarde van belang. Het stelt hen in staat om realistische verwachtingen te hebben en gerichte onderhandelingen te voeren.

Verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen

Het waarden van een bedrijf kan op een aantal verschillende manieren:

  • Discounted Cash Flow methode
  • EBITDA Multiple methode
  • Book Value methode
  • Revenue Multiple methode
  • Venture capital-methode

Klinkt misschien allemaal nog vrij ingewikkeld, maar dat valt in de praktijk reuze mee.

Discounted cash flow methode

Als we het hebben over een methode die het meest gebruikt wordt bij het waarderen van een bedrijf, dan is dat de Discounted Cash Flow methode. Deze wordt namelijk vooral gebruikt bij overnames en dat is ook direct een van de redenen om de waarde van een bedrijf te bepalen. Deze manier van waarderen, focust zich met name op de toekomstige (vrije) kasstromen van een bedrijf. Dat houdt in dat er gekeken wordt naar bijvoorbeeld inkomsten die je nog verwacht, zodat er een inschatting kan worden gemaakt van de potentie.

EBITDA multiple methode

Als we het hebben over EBITDA, dan is dat vrij vertaald uit het Engels: de winst voor de aftrek van belastingen, rente, afschrijvingen en andere kosten. Dit is vaak de maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf. Deze factor is namelijk volledig te berekenen op basis van cijfers waar het bedrijf zelf invloed op heeft en dus minder door externe factoren zoals financiering en investering. Het bedrag dat hieruit komt, wordt vaak vermenigvuldigd met een getal tussen de 3 en 20 en dat is de waarde van je bedrijf. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf en ook de branche waarin je opereert, kan het dus zijn dat je 5 keer de EBITDA krijgt toegewezen als waarde, waar een ander dit keer 10 krijgt.

Book value methode

De Book Value methode is een vrij eenvoudige, maar wel duidelijke manier om de waarde van een bedrijf te bepalen. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van een bedrijf gelijk is aan de boekwaarde van zijn activa minus de schulden. De activa zijn alle bezittingen van het bedrijf die waarde vertegenwoordigen, zoals inventaris, gebouwen, machines en tegoeden. De schulden zijn alle verplichtingen van het bedrijf, zoals leningen, leverancierskredieten en belastingen. Doordat je deze cijfers letterlijk uit de boekhouding kan worden gehaald.

Revenue multiple methode

Revenue is omzet en dat is ook precies waar deze methode over gaat. De waarde van een bedrijf wordt namelijk door het gebruik van deze methode op basis van de omzet geschat. De waarde van het  bedrijf is dus letterlijk een factor keer de omzet. De factor wordt bepaald door te kijken naar vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector die recent zijn verkocht of naar de gemiddelde multiple in de sector.

Venture capital methode

De laatste manier om de waarde van een bedrijf te kunnen bepalen, is door de venture capital methode. Deze methode wordt niet heel vaak gebruikt, maar is best een handige, vinden we zelf. Deze methode wordt namelijk vooral gebruikt bij startende bedrijven, waarbij dus wordt gekeken naar de potentie. Stel dat je zo’n bedrijf koopt, dan koop je een bedrijf dat wordt gewaardeerd op basis van potentie en toekomstige kansen. Het is dus eigenlijk een soort gokje dat je neemt.

Hoelang duurt zo’n waardebepaling?

Het bepalen van de waarde van een bedrijf kan van enkele uren tot soms weken duren. Je kunt je namelijk wel voorstellen dat het bepalen van de waarde van Apple, een stuk langer duurt dan dat van de bakker bij je in het dorp. Hoewel Apple een beursgenoteerd bedrijf is en de cijfers bekend zijn, is het een flinke klus om de waarde te bepalen.https://www.ondernemersblog.nl/blog/waarde-van-een-bedrijf-bepalen/