Vaststellingsovereenkomst Controleren – Juridisch.nl


Een vaststellingsovereenkomst is een afspraak als je wilt stoppen met werken voor je werkgever. Werkgevers willen meestal dat werknemers vrijwillig stoppen met werken, niet via een rechtszaak of een speciale instantie zoals de kantonrechter of het UWV. Dit noemen ze “stoppen met wederzijds goedvinden”. 

Waarom moet ik een vaststellingovereenkomst laten controleren

Natuurlijk zeg je niet meteen ja als ze willen dat je stopt met werken. Je wil op zijn minst een ontslagvergoeding krijgen als je stopt en dat je ook recht hebt op een WW-uitkering om rond te komen terwijl je geen werk hebt. Je spreekt hierover met je baas. Deze afspraken worden door hem opgeschreven in de vaststellingsovereenkomst. Pas als je het eens bent met alle afspraken in de vaststellingsovereenkomst, zet je je handtekening eronder. 

Maar teken nooit zomaar de vaststellingsovereenkomst zonder met een arbeidsrecht advocaat te praten.

Je gaat namelijk akkoord met je eigen ontslag en na de bedenktijd van 14 dagen kun je niet meer terugkomen op de gemaakte afspraken.

Hieronder zijn aandachtspunten voor een goede vaststellingsovereenkomst:

  • Wie neemt het initiatief tot ontslag? Dit is bepalend of je een WW-uitkering kunt krijgen.
  • Is de juiste opzegtermijn opgenomen? Wanneer de termijn in de vaststellingsovereenkomst korter is dan de wettelijke termijn dan kan het zijn dat je een tijdje zonder inkomen komt te zitten.
  • Krijg je een ontslagvergoeding en wat is de hoogte hiervan?
  • Wordt je vrijgesteld van werk en ontvang je gedurende die periode salaris?
  • Wordt je vrijgesteld van een concurrentie of relatiebeding?
  • Wat is de bedenktermijn? Gedurende deze termijn kun je de afspraken over je ontslag nog ongedaan maken.
  • Wie betaalt de juridische kosten van de overeenkomst. 

Controleer je vaststellingsovereenkomst vandaag nog

Neem contact met ons op bij vragen over de vaststellingsovereenkomst. Onze advocaten kunnen je helpen bij het controleren van de vaststellingsovereenkomst. Als er fouten in de overeenkomst staan, de voorwaarden niet eerlijk zijn of je ontslagvergoeding te laag is, kunnen ze je helpen met onderhandelen.https://www.juridisch.nl/vaststellingsovereenkomst-controleren/