Van wie is mijn werk als ik ChatGPT mijn werk laat doen?


Een lezer vroeg me:

Ik ben programmeur en in mijn arbeidscontract staat dat alle software die ik maak, eigendom van mijn werkgever is. Fair enough, maar ik gebruik vaak ChatGPT om basis-stukjes code op te zetten of oplossingen te suggereren voor problemen waar ik tegenaan loop. Is dan alleen die ene uitkomst van de bot eigendom van mijn werkgever of ook de vragen die die je ChatGPT hebt gesteld en daarmee alle mogelijke varianten?

Veel werknemers, niet alleen programmeurs, hebben inderdaad zo’n soort beding in hun arbeidscontract. Juristen zullen meteen opmerken dat het niet om eigendom gaat maar om auteursrecht, wat natuurlijk klopt mede gezien artikel 7 Auteurswet: “Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken…”

Zeker bij programmeurs is het niet ongebruikelijk om bij bronnen buiten je werkgever te kijken hoe je bepaalde problemen moet oplossen (relevant xkcd). Dat kan variëren van je inlezen via iemands blog tot een snippet dat concreet iets oplost tot het overnemen van een volledige opensourcelibrary waarmee je verder kunt. Wat de werkgever daarvan vindt, verschilt per bedrijf, maar het is in ieder geval niet relevant voor dat auteursrechtbeding op wat je maakt. Dat gaat immers over wat je zelf maakt, en betekent niet dat je bijvoorbeeld de auteursrechten moet overnemen van zo’n opensourcelibrary.

Bij ChatGPT geldt precies hetzelfde: dat is in feite een interactief soort snippetsite, die je gericht helpt bij het vinden van een oplossing of meedenken de goede kant op. De discussie bij ChatGPT is vooral wáár het auteursrecht nu ligt, omdat het juridisch criterium is wie de creatieve inbreng doet. Ik neig sterk naar dat de persoon die de prompt componeert, het creatieve proces in gang zet en daarmee de (hoofd-)auteur genoemd zou moeten worden. Maar ik kan niet ontkennen dat de GPT-software zelf ook de nodige keuzes maakt, je kunt meerdere uitkomsten krijgen met dezelfde prompt. Dit was bij die graphic novel recent nog de reden om auteursrecht door de prompter af te wijzen.

Ik zou dus voorzichtigheidshalve zeggen: de prompt is auteursrechtelijk gezien van je werkgever, de resultaten die je van ChatGPT krijgt moet je behandelen net zoals iedere snippet die je van Stackoverflow of andere externe bron haalt. En los van het auteursrecht zou het dus kunnen zijn dat dit eigenlijk niet mag, ChatGPT je software laten schrijven.

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2023/03/21/van-wie-is-mijn-werk-als-ik-chatgpt-mijn-werk-laat-doen/