Uw recht op ontslagvergoeding en transitievergoeding als medewerk


Wanneer heeft u recht op transitievergoeding bij ontslag

De regels voor het ontslag zijn versoepeld. Om de medewerker te beschermen is de transitievergoeding bedacht: een bedrag dat u krijgt bij het ontslag. Hier heeft u niet altijd recht op. Als u minimaal twee jaar heeft gewerkt bij uw werkgever dan heeft u wel recht op een transitievergoeding bij ontslag. Het ontslag moet wel gaan via het UWV of de kantonrechter. In dat geval is uw werkgever verplicht u een transitievergoeding te betalen. Als u het eens bent met het ontslag, dat is het ontslag met wederzijds goedvinden, dan kunt u afspraken maken over een transitievergoeding. Dit is niet verplicht en de vergoeding mag hoger of lager zijn dan de transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding die u krijgt bij ontslag met wederzijds goedvinden hangt af van uw onderhandelingspositie.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van hoelang u gewerkt heeft bij uw werkgever. Er zijn vaste afspraken over het berekenen van de transitievergoeding. Voor de eerste tien jaar krijgt u voor ieder gewerkt jaar een derde maandsalaris. Voor ieder jaar dat u meer heeft gewerkt dan tien jaar krijgt u een half maandsalaris. Dit bedrag kan aardig oplopen als u lang bij een werkgever heeft gewerkt. Daarom is er een maximum van € 77.000, – bepaalt voor de transitievergoeding. Voor medewerker die 50 jaar of ouder zijn geldt tot 2020 een hogere transitievergoeding. Als uw werkgever u gaat ontslaan kunt u contact opnemen met een advocaat. Hij kan u adviseren over uw rechten en de mogelijkheid van een vergoeding.

Wanneer heeft onderhandelen over de transitievergoeding zin?

Als het ontslag niet gaat via de kantonrechter of het UWV is een transitievergoeding niet verplicht. Maar dat betekent niet dat u geen vergoeding kunt krijgen. Als u afspreekt dat u het eens bent over het ontslag dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Voordeel voor uw baas is dat hij geen ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV hoeft te starten. Dat scheelt hem tijd en geld. U kunt dan ook over een vergoeding onderhandelen met uw werkgever. Samen kunt bijvoorbeeld afspreken dat u de ontslagvergoeding krijgt volgens de kantonrechtersformule. Deze formule is voor u een stuk gunstiger: ongeveer een maandsalaris per gewerkt jaar. Omdat de werkgever een procedure via het UWV of de kantonrechter wil voorkomen, heeft hij een hogere vergoeding over voor het ontslag.

Hoe zit het met de regeling voor MKB-werkgevers met minder dan 25 man personeel?

De transitievergoeding geldt ook voor medewerkers van het midden- en kleinbedrijf. Dit zijn bedrijven met minder dan 25 medewerkers. Er zijn twee uitzonderingen op de gewone transitievergoeding gemaakt voor een kleine werkgever. De eerste uitzondering is dat de hogere transitievergoeding voor 50-plussers niet geldt. Bent u ouder dan 50 en werkt u voor een Mkb-bedrijf dan ontvangt u de normale transitievergoeding. De tweede uitzondering geldt als uw werkgever in een slechte financiële positie verkeert. Als u om die reden ontslagen wordt dan start de berekening van de transitievergoeding op 1 mei 2013. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het met het bedrijf financieel gezien niet goed gaat. Dit blijkt uit de jaarrekeningen over de voorgaande drie jaren en de opgestelde prognose voor de komende zes maanden.

Heeft u recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Als u twee jaar ziek bent geweest dat kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen aan het UWV. Er mag dan in de komende 26 weken geen zicht zijn op herstel. Ook is er geen aangepaste vorm waarin u het werk wel kunt verrichten. Al deze informatie moet blijken uit de documentatie van het UWV en de arbodienst. In dat geval geeft het UWV een ontslagvergunning. U heeft dan wel recht op een transitievergoeding na twee jaar ziekte. Vraag een advocaat of hij u bijstaat tijdens de onderhandelingen.https://www.juridisch.nl/arbeidsrecht/ontslag/recht-op-ontslagvergoeding-en-transitievergoeding