Usenetprovider NSE droeg niet bij aan copyrightinbreuken maar ging wel ten onder, hoezo?


De Hoge Raad heeft in een zaak tussen usenetprovider News-Service Europe en Stichting Brein bepaald dat de provider geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en in die zin niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover rechthebbenden. Dat meldde Tweakers vorige week. Een Pyrrhus-overwinning, want NSE is al lang (2011) gestopt met haar dienstverlening. Wat natuurlijk vele vragen opriep, want hoe kun je nou bij in hoger beroep én bij de Hoge Raad gelijk krijgen maar toch als bedrijf kapot zijn?

News-Service was als bedrijf sinds 1998 actief in de zakelijke usenetbranche: ze faciliteerde Usenetverkeer voor bedrijven die dat dan weer aan consumenten beschikbaar stelden. Dat betrof in de praktijk vooral binaries, Usenetberichten met daarin software of muziek en films – wat vaak zonder toestemming van de rechthebbenden werd verspreid. Daarom besloot stichting BREIN in 2006 Usenet op de korrel te nemen in aanvulling op de peer-to-peer sites die ze had aangepakt.

Het punt bij Usenet is: je hebt mensen die binaries posten (zeg maar de uploaders) en zij die deze weer ophalen (de downloaders). Die weten wat ze doen, maar het schiet niet op om individuele downloaders aan te spreken. En de uploaders zijn – net als bij p2p – lastig te vinden. Vandaar het idee om de tussenpersonen aan te spreken, in analogie met de torrentsites of hyperlinkzoekmachines waar BREIN al eerder tegen opgetreden had.

Juridisch is dat alleen niet eenvoudig, want tussenpersonen die alleen maar informatie doorgeven zijn wettelijk beschermd. En laat dat nu precies zijn hoe Usenetservers werken: ze krijgen een berg met posts van een andere server (of van een uploader) en storten een kopie van die berg bij al hun aangesloten peers. Daar zit geen filtering tussen, afgezien van spam, dus veel passiever en automatischer dan Usenet krijg je ze niet, qua tussenpersonen.

De rechtbank Amsterdam zag dat anders: NSE was wel degelijk zelf aan het publiceren in auteursrechtelijke zin, en NSE mocht geen beroep doen op die bescherming van providers. Dat werd weliswaar teruggedraaid in hoger beroep (en dus bij de Hoge Raad), maar de fatale klap zat hem in wat juridisch de “uitvoerbaarheid bij voorraad” van het vonnis heet: BREIN mocht de dwangsommen uit dat vonnis in eerste instantie opeisen ook zolang het hoger beroep liep.

Weliswaar had BREIN ze dan terug moeten betalen als NSE in hoger beroep had gewonnen (art. 611c lid 1 Rv), maar het was in 2011 natuurlijk geen zekerheid dat NSE zou winnen. En we hebben het hier over 50.000 euro per dag dat NSE haar diensten zou blijven aanbieden, met een maximum van 1 miljoen euro. Het arrest in hoger beroep was in augustus 2014 na een vonnis in september 2011, dus dat miljoen zou makkelijk zijn gehaald. En wie kan het zich veroorloven een miljoen te betalen als bedrijf met de kans dat je het drie jaar later terug zou krijgen?

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2023/02/07/usenetprovider-nse-droeg-niet-bij-aan-copyrightinbreuken-maar-ging-wel-ten-onder-hoezo/