Salarissen voor recruiters zijn gestegen in de huidige arbeidsmarkt


De vraag naar mensen op de arbeidsmarkt neemt nog altijd toe, en daarmee stijgen ook de salarissen voor veel functies. Dit geldt ook voor de salarissen van recruiters. Om allerlei uiteenlopende redenen zijn deze de afgelopen jaren behoorlijk gestegen, waaronder veranderingen op de arbeidsmarkt, meer vraag naar gekwalificeerde kandidaten, en veranderingen in de rol van recruiters zelf. In dit artikel belichten we een aantal van deze redenen.

Krappe arbeidsmarkt is de hoofdoorzaak

Een van de belangrijkste oorzaken van de stijgende recruiter salarissen is de krappe arbeidsmarkt. Nu de werkloosheid in veel delen van de wereld op een historisch dieptepunt staat, vinden bedrijven het steeds moeilijker om toptalent aan te trekken en te behouden. Dit heeft geleid tot een grotere afhankelijkheid van recruiters om openstaande posities in te vullen. Als gevolg daarvan is het aantal vacatures recruiter met de juiste kwalificaties flink gestegen, wat leidt tot hogere salarissen.

Talent acquisitie steeds meer op waarde geschat

Een andere reden voor het stijgende salaris recruiter is het toenemende belang van talent acquisitie in moderne organisaties. In het verleden werd werving vaak gezien als een functie van relatief laag niveau, uitgevoerd door HR-medewerkers op instapniveau. Tegenwoordig wordt werving echter gezien als een cruciale strategische functie die een grote invloed kan hebben op het succes van een bedrijf. Als gevolg daarvan investeren organisaties meer in hun wervings teams en zijn ze bereid hogere salarissen te betalen om toptalent aan te trekken.

Meer vaardigheden vereist

Ten slotte heeft ook de veranderende rol van recruiters zelf bijgedragen aan de stijging van de salarissen. Van de huidige recruiters wordt een veel breder scala aan vaardigheden verwacht dan in het verleden. Naast traditionele werving vaardigheden zoals het zoeken en interviewen van kandidaten, wordt van recruiters in toenemende mate verwacht dat ze deskundigheid hebben op gebieden als marketing, gegevensanalyse en technologie. Deze uitgebreide vaardigheden betekenen dat recruiters meer gevraagd worden en hogere salarissen kunnen afdwingen.

Het budget dat dus benodigd is voor het binnenhalen van een goede recruiter is de afgelopen jaren dus flink gestegen. Het ziet er ook niet naar uit dat dit op de korte termijn zal veranderen. Omdat bedrijven blijven concurreren om toptalent, is het waarschijnlijk dat de vraag naar gekwalificeerde recruiters sterk zal blijven stijgen.https://www.ondernemersblog.nl/blog/salarissen-voor-recruiters-zijn-gestegen-in-de-huidige-arbeidsmarkt/