Rechtsgebieden – Juridisch.nl


Word je ontslagen of heb je een geschil met je werkgever? Bijvoorbeeld over achterstallig loon of een concurrentiebeding? Er zijn verschillende mogelijkheden. Kom je er niet uit, dan kan je het beste een advocaat inschakelen.
Maak een keuze uit de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Als ondernemer krijg je te maken met contracten, zoals arbeidscontracten, een samenwerkingsovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Het erfrecht bepaalt wat er gebeurt met het vermogen van een overledene: de erfenis. De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden: volgens het wettelijk erfrecht of bij testament bepaald.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Het huurrecht gaat over het recht dat te maken heeft met huur en verhuur.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

ICT-recht is een rechtsgebied dat zich richt op de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het omvat de wetten, regels en juridische kaders die van toepassing zijn op technologie gerelateerde activiteiten, zoals elektronische communicatie, internetgebruik, gegevensbescherming, intellectueel eigendom, e-commerce en cybercriminaliteit.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Voor incasso van geldvorderingen kun je een gerechtsdeurwaarder of een advocaat inschakelen.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Intellectuele eigendomsrecht gaat over het recht dat je hebt op je eigen ideeën en creaties, zoals muziek, merken, software, games, teksten en foto’s.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Het letselschaderecht gaat over het recht dat je hebt op een vergoeding voor de schade die je hebt opgelopen door de schuld van een ander, bijvoorbeeld als je gewond bent geraakt of iemand hebt verloren.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Het ondernemingsrecht gaat over het recht dat geldt voor het opzetten en runnen van een bedrijf.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Onroerend goedrecht is het recht dat te maken heeft met onroerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet verplaatst kunnen worden, zoals grond en gebouwen.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Het strafrecht gaat over het recht dat bepaalt wat verboden is en welke straffen daarop staan. Het strafprocesrecht gaat over het recht dat bepaalt hoe een strafzaak wordt gevoerd.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpen

Heb je een koopwoning of  een huurwoning, dan kunnen er juridische geschillen ontstaan die moeten worden opgelost.

We kunnen je helpen bij

Bekijk alle onderwerpenhttps://www.juridisch.nl/rechtsgebieden-in-nederland/