Onderhandelen bij een vaststellingsovereenkomst – Juridisch.nl


Als je moet stoppen met werken, bijvoorbeeld omdat je werkgever dat wil, krijg je vaak een overeenkomst die ‘vaststellingsovereenkomst’ heet. Maar soms ben je het niet eens met de regels in dat overeenkomst. Hoe kun je dan in gesprek gaan met je werkgever? Wat is normaal om te doen? Wat kun je vragen en hoe doe je dat? Hier in dit stuk leggen we dat uit.

Over de volgende onderwerpen kun jij met je werkgever onderhandelen:

 • Eerste voorstel in het vaststellingsovereenkomst
 • Ontslagvergoeding (transitievergoeding)
 • scholing en outplacement
 • WW-uitkering
 • Opzegtermijn
 • Vrijstelling van werk
 • Vakantiedagen en overuren
 • Concurrentiebeding
 • Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Eerste voorstel in de vaststellingsovereenkomst

 Als jij en je werkgever samen denken dat je beter niet meer kunt werken, zal je werkgever als eerste een voorstel afspraken over het beëindigen van je contract. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer je echt uit dienst gaat, hoeveel geld je krijgt, en waarom je moet stoppen. 

Je moet niet meteen ja zeggen tegen dit eerste voorstel en het ook niet meteen ondertekenen. Het is zelfs slim om dat niet te doen. Kijk er eerst goed naar en zeg tegen je werkgever dat je het voorstel gaat bekijken.

Je kunt onderhandelen over de regels in de vaststellingsovereenkomst. Vaak heeft een werkgever er al rekening mee gehouden dat een werknemer wil onderhandelen over de voorwaarden. Als je meteen ‘ja’ zegt, is dat niet handig. Dan kun je minder krijgen dan eigenlijk kan. Je moet dus zelf een tegenvoorstel doen.

Ontslagvergoeding (transitievergoeding) 

In de vaststellingsovereenkomst staat ook hoeveel geld je krijgt als je stopt met werken. Dat heet ’transitievergoeding’. Het is makkelijk om te berekenen. Voor elk jaar dat je gewerkt hebt, krijg je 1/3 van je maandsalaris. Maar soms kun je ook praten over meer geld. Je werkgever en jij kunnen samen beslissen om meer te geven dan die berekening.

Opleiding en outplacement 

Naast het geld kun je ook vragen om hulp bij het vinden van nieuw werk. Je kunt in de vaststellingsovereenkomst afspreken dat je geld krijgt om nieuwe dingen te leren, zoals cursussen of trainingen. Dit helpt je om een nieuwe baan te vinden. Ook kun je vragen om hulp van een speciaal bedrijf dat je helpt bij het zoeken naar nieuw werk. Dat noemen we ‘outplacement’. Zoek zelf een bedrijf uit waar jij je fijn bij voelt.

WW-uitkering

Als je stopt met werken, wil je misschien geld van de overheid krijgen. Dat heet een WW-uitkering. Maar soms mag dat niet als je bijvoorbeeld iets fout hebt gedaan. In de overeenkomst mag niet staan dat jij iets fout hebt gedaan waardoor je moet stoppen. Anders krijg je geen WW-uitkering. Zorg ervoor dat dat niet in de overeenkomst staat.

Je werkgever moet zich aan de regels houden over hoe lang het duurt voordat je echt moet stoppen. Als dat niet gebeurt en je zegt toch ja, dan kan dat problemen geven met de WW-uitkering. Het is slim om te weten hoe lang dat is. Dat staat meestal in je contract of in de regels van je werk. Als het er niet staat, dan gelden deze regels:

 • Minder dan 5 jaar gewerkt: 1 maand
 • Tussen de 5 en 10 jaar gewerkt: 2 maanden
 • Tussen de 10 en 15 jaar gewerkt: 3 maanden
 • 15 jaar of meer gewerkt: 4 maanden

Vrijstelling van werkzaamheden

In de overeenkomst kun je ook regelen dat je stopt met werken, maar toch geld krijgt. Dan hoef je niet meer te werken, maar krijg je nog wel je loon. Dat is handig als je alvast wilt zoeken naar een nieuwe baan. Je moet wel zorgen dat je alles goed overdraagt voordat je stopt met werken.

Vakantiedagen en overuren

Misschien heb je nog vakantiedagen en extra uren over als je stopt. Wil je dat die worden uitbetaald? Schrijf dat dan in de overeenkomst. Bespreek ook of je recht hebt op extra beloningen zoals een dertiende maand of aandelen.

Concurrentiebeding

Staat er in je oude contract dat je niet zomaar bij een ander bedrijf mag gaan werken? Dat is een concurrentiebeding. Praat erover en laat in het overeenkomst opnemen dat dit niet meer geldt. Anders is het moeilijk om een nieuwe baan te vinden.

Laat een deskundige kijken naar je vaststellingsovereenkomst 

Om zeker te weten dat alles klopt in je vaststellingsovereenkomst, kun je hulp vragen. Een specialist zoals een jurist of advocaat kan het nakijken. Soms betaalt je werkgever dat. Dit kun je aan je werkgever vragen. Zorg dat dit ook in de overeenkomst wordt opgenomen.

 https://www.juridisch.nl/onderhandelen-bij-een-vaststellingsovereenkomst/