Nieuws

Nieuws

Vernietiging van een besluit tot wijziging van de splitsingsakte door een VvE

BY
Casper Jansen

HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:286 (i) Art. 5:139 lid 2 BW is niet van toepassing op alle besluiten van een ...

Nieuws

De verplichting tot zekerheidstelling voor proceskosten voor een Colombiaanse partij

BY
Casper Jansen

HR 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1740 (i) Uit art. 14 van het Vriendschapsverdrag tussen Colombia en Nederland volgt niet dat van ...

Nieuws

Terugkomen van de beslissing tot het verlenen van ‘akte niet-dienen’

BY
Casper Jansen

HR 16 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1873HR 16 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1875 De eisen van een goede procesorde brengen mee dat de rechter ...

Nieuws

De mededelingsplicht gaat vóór de onderzoeksplicht bij de koop van goederen

BY
Casper Jansen

HR 16 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1870 De mededelingsplicht van de verkoper prevaleert boven de eventuele onderzoeksplicht van de koper. Verder staat ...

Nieuws

BNR: TikTok laat advertenties die Provinciale Statenverkiezingen ondermijnen toe

BY
Casper Jansen

Advertenties die zich richten op ondermijning van de Nederlandse Provinciale Statenverkiezingen komen op TikTok moeiteloos door het moderatiesysteem, las ik ...

Nieuws

Verkrijging te kwader trouw en onrechtmatige daad: een vervolg op Gemeente Heusden/Erven X

BY
Casper Jansen

HR 20 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:62 De Hoge Raad komt niet terug op het arrest Gemeente Heusden/Erven X. In dat arrest ...

Nieuws

Kan de vereffenaar de ingediende tussentijdse uitdelingslijst intrekken?

BY
Casper Jansen

HR 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:145 De vereffenaar van een nalatenschap kan tussentijdse uitdelingen doen. Hij is in principe ook bevoegd ...

Nieuws

David Guetta gebruikt Eminem-deepfake, mag dat zomaar?

BY
Casper Jansen

Het gebruik van Eminems stem, die door AI is gegenereerd, tijdens een liveshow van David Guetta roept juridische en ethische ...

Nieuws

Awareness, de fundering van compliance

BY
Casper Jansen

Een (hopelijk) hypothetisch gesprek tussen ontwikkelaars: “Dit nieuwe systeem werkt met AES-256 encryptie, dus het duurt met een gemiddelde computer ...

Nieuws

Aansprakelijkheid van een derde voor misgelopen belastinginkomsten?

BY
Casper Jansen

HR 4 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1579 In dit arrest gaat het om de principiële vraag of de Staat en de Ontvanger ...