Nieuws

Nieuws

Afwijken van aanvullend recht bij de ontbinding van een huurovereenkomst

BY
Casper Jansen

HR 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1071 Art. 2:265 lid 1 BW is van aanvullend recht. Het staat partijen in beginsel vrij ...

Nieuws

Mobiele telefoons vanaf 2024 niet meer in het klaslokaal toegestaan

BY
Casper Jansen

Mobiele telefoons zijn vanaf 1 januari volgend jaar niet meer in het klaslokaal toegestaan, las ik bij Security.nl. De Rijksoverheid ...

Nieuws

EC neemt nieuwe privacyregels aan voor datadoorgifte aan VS

BY
Casper Jansen

De Europese Commissie onderneemt een derde poging: het nieuwe EU-US Data Privacy Framework zou wel houdbaar zijn onder Europees recht. ...

Nieuws

Cassatievlog #064 | Het bewijsvermoeden bij huur

BY
Casper Jansen

Hoge Raad 7 juli 2023,  ECLI:NL:HR:2023:1059 In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over ...

Nieuws

het EU-VS Data Privacy Framework als legale basis voor doorgifte naar de VS

BY
Casper Jansen

Auteur: Legal Counsel Korneel van Baars en Chief Quality Officer Peter Kager.

Nieuws

Het meewegen van gemeentelijk beleid bij misbruik van omstandigheden?

BY
Casper Jansen

HR 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:963 (Gemeente Amsterdam / Hoveling Techniek) Bij de beoordeling of sprake is van misbruik van omstandigheden ...

Nieuws

Mag mijn werkgever me verplichten buiten werktijd te werken?

BY
Casper Jansen

Een lezer vroeg me: Mag mijn baas mij verplichten om 24/7 beschikbaar te stellen d.m.v. een door de werkgever aangeschafte ...

Nieuws

Aansprakelijkstelling van bestuurders op grond van onrechtmatige daad

BY
Casper Jansen

HR 16 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:925 Volgens een curator heeft het bestuur van een vennootschap op een groot aantal punten niet ...

Nieuws

Ligt u ook wakker van ransomware?

BY
Casper Jansen

Dit artikel is geschreven door Alexander Freund en Ruben van der Geest. De afgelopen jaren lijkt het aantal ransomware-aanvallen schrikbarend ...

Nieuws

Absoluut bevoegde rechter bij arbitrages van voor 1 januari 2015

BY
Casper Jansen

HR 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1072 Op arbitrages die voor 1 januari 2015 aanhangig zijn gemaakt, is het oude arbitragerecht van ...