Nieuws

Nieuws

Privacy Jurisprudentieblog | Mei 2023

BY
admin

Privacy haalt dagelijks het nieuws. Daarbij komen vanzelfsprekend vooral de grotere zaken aan bod. Denk aan gevoelige datalekken, grootschalige hacks ...

Nieuws

Schending hoor en wederhoor bij verwijt van verduistering

BY
admin

HR 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:846 Het hof heeft geoordeeld dat eiser het verwijt heeft ontkracht dat hij activa aan zijn ...

Nieuws

Een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn en de bijbehorende informatieverplichtingen

BY
admin

HR 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:835 (i) Groothandel is een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn. De toepasselijkheid van de ...

Nieuws

Het bedrijf draait op voor de ‘valse’ handtekening van de werknemer

BY
admin

Een bedrijf in 3D-printers moet bijna 18.000 euro betalen voor een dienst waar niet de directeur voor tekende, maar een ...

Nieuws

Duurzaamheid en legal tech, een vreemde eend in de bijt?

BY
admin

De Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) komt eraan. Het lijkt nog ver weg, maar de eerste duurzaamheidsrapportages vanuit de ...

Nieuws

Over de vernietiging van een arbitraal vonnis waarin het scheidsgerecht zich onbevoegd verklaart wegens het ontbreken van een overeenkomst tot arbitrage

BY
admin

HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:636 Een arbitraal vonnis waarin een scheidsgerecht zich onbevoegd heeft verklaard wegens het ontbreken van een ...

Nieuws

De hinderpaal van art. 13 lid 1 Zvw: voor de derde keer in cassatie

BY
admin

HR 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1789 (i) Het hinderpaalcriterium ligt nog steeds besloten in art. 13 lid 1 Zvw; (ii) Het ...

Nieuws

Twitter stapt uit EU-akkoord dat desinformatie bestrijdt, en nou?

BY
admin

Twitter houdt zich niet langer aan een vrijwillige Europese gedragscode voor internetplatforms, las ik bij Nu.nl, dat zich baseert op ...

Nieuws

Uitleg van het begrip ‘slaapdienst’ in de Cao Sociaal Werk

BY
admin

HR 26 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:790 Nu de cao in ieder geval voor een deel van de voor de vordering relevante ...

Nieuws

Bewijs van beweerdelijke internetstoring – Cassatieblog.nl

BY
admin

HR 26 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:776 Een termijnoverschrijding kan verschoonbaar zijn als deze is veroorzaakt door een verstoring, zoals een stroom- ...

12321 Next