Liesbeth Diesfeldt – Advocaat – Juridisch.nl


Over Liesbeth Diesfeldt

Ik werk al sinds 1991 bij Diesfeldt Advocaten en ben gespecialiseerd in juridische bijstand aan slachtoffers van zedenmisdrijven en (zware) geweldsmisdrijven, evenals strafzaken (zowel jeugd- als volwassenenrecht). Deze specialisaties vormen een waardevolle combinatie, vooral bij het optreden voor slachtoffers in het strafproces, waarbij ik kan anticiperen op het verweer van de strafrechtadvocaat.

Ik heb een passie voor mijn werk en zie dit als de hartslag van mijn werk als advocaat. Mijn persoonlijke aanpak is deskundig en gedreven, en ik streef naar het beste resultaat in overleg met mijn cliënt.

Als voormalig bestuurslid van LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers) ben ik betrokken geweest bij de verbetering van de positie van slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven. Dit heeft geresulteerd in verbeterde mogelijkheden voor slachtoffers om schadevergoeding te vorderen in een strafprocedure, uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en de mogelijkheid voor nabestaanden om affectieschade te vorderen.https://www.juridisch.nl/advocaat/liesbeth-diesfeldt/