‘Leeftijdsgrens voor sociale media in Nederland moet naar 15 jaar’


Er moet in Nederland een leeftijdsgrens komen van 15 jaar voor het aanmaken van accounts op sociale media. Dat las ik bij Tweakers vorige week. Het betreft een suggestie in Kamervragen van regeringspartij ChristenUnie. Vraagsteller Drost vraagt erom omdat sociale media volgens hem een negatieve invloed hebben op jongeren, en in andere landen er wél een leeftijdsgrens van 15 jaar wordt gehanteerd, terwijl we in Nederland kinderen van dertien toelaten op sociale media. Eh, wat.

Natuurlijk weet Drost wel dat in de wet (de Uitvoeringswet AVG om precies te zijn) gewoon 16 jaar staat als minimumleeftijd voor eigenmachtig beslissen over verwerking van persoonsgegevens, getuige vraag 2:

Bent u ermee bekend dat de werkelijke leeftijdsgrens voor het aanmaken van een account op sociale media met toestemming van de ouders 16 jaar is, wettelijk vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar dat in Nederland de officieuze grens van 13 jaar wordt gehanteerd?

Niet helemaal juist: de AVG zelf zegt dat het 16 jaar is tenzij een land een lagere grens kiest, waarbij die lagere grens minstens 13 moet zijn. In Frankrijk is die grens bijvoorbeeld op 15 gesteld, Denemarken en België hanteren de minimumleeftijd van 13 jaar. Nederland heeft gewoon 16 in de wet gezet (art. 5 Uitvoeringswet AVG).

De term “officieuze grens” kwam voor mij dan ook als een verrassing. Deze komt terug in vraag 4:

Kunt u aangeven waarom in Nederland de leeftijdsgrens van 13 jaar wordt gehanteerd, terwijl in de AVG een leeftijdsgrens van 16 jaar is opgenomen?

In een eerdere vraag geeft hij aan dat het vaak voorkomt dat kinderen van 13 tot 16 jaar zelfstandig accounts aanmaken zonder hun ouders om toestemming te vragen. Dat is een waarheid als een koe natuurlijk. Het lijkt erop dat Drost met “officieuze grens” bedoelt dat we social media laten wegkomen met niet op leeftijd controleren – zelfs niet op die dertien jaar die altijd in hun voorwaarden staan (omdat de Amerikaanse COPPA wet dat eist).

Het punt van handhaving is op zich natuurlijk terecht. Bij mijn weten is er nul prioriteit op het aanspreken van online platforms op het toelaten zonder ouderlijke toestemming van zestienminners. Het heeft dan alleen weinig zin om in de wet iets te veranderen, beter zou zijn om adequaat budget aan de Autoriteit Persoonsgegevens te geven zodat men erop kán handhaven.

Waarom de CU geen wetsvoorstel indient als regeringspartij zijnde, maar liever duizenden euro’s belastinggeld uitgeeft aan deze vragen, blijft onduidelijk.

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2023/03/20/leeftijdsgrens-voor-sociale-media-in-nederland-moet-naar-15-jaar/