Kan ik een datalekkend bedrijf laten vervolgen wegens doxing?


Een lezer vroeg me:

Een bedrijf lekt mijn persoonlijke gegevens online. Criminelen gebruiken deze gegevens om mij schade te berokkenen. Is het bedrijf nu te vervolgen voor doxing?

Nee. ‘Doxing’ is in de wet gedefinieerd als het publiceren van persoonsgegevens “met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen dan wel aan te laten doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te hinderen” (art. 285d Strafrecht).

Het lekken van persoonsgegevens gebeurt normaliter niet met het doel om de klant of relatie bang te maken, overlast te bezorgen of te hinderen in zijn werk. Dat kan natuurlijk best het gevólg zijn van het datalek, maar strafbare doxing is het pas als dat de bedoeling was van de persoon (of bedrijf) die het veroorzaakte.

Mij lijkt logischer dat de crimineel aan te pakken is wegens doxing, omdat deze de gegevens publiceert met schade-oogmerk. Grote kans dat dit een vorm van vrees of overlast is die dit wetsartikel bedoelt. En afhankelijk van de schade zijn er nog meer artikelen denkbaar uit het wetboek van strafrecht, denk aan oplichting of afpersing (chantage).

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2024/03/01/kan-ik-een-datalekkend-bedrijf-laten-vervolgen-wegens-doxing/