Kamerleden vinden dat Twitter moet optreden tegen intimidatie van journalisten


Twitter gaat volgens Kamerleden te laconiek om met meldingen over dreigementen aan het adres van journalisten, las ik bij Nu.nl. De parlementariërs ergeren zich eraan dat het socialemediabedrijf uitnodigingen van het kabinet om hierover te praten heeft afgeslagen. De meeste van die dreigementen zijn gewoon strafbaar, en er komt ook veel regelgevend geweld uit de Digital Services Act aan, dus dat riep bij lezers de vraag op: wat is precies het probleem hier, waarom worden die wetten niet gewoon gehandhaafd?

Kamervoorzitter Vera Bergkamp verzocht Twitter onlangs “serieuze stappen” te nemen tegen dreigementen aan het adres van Kamerleden. Ik vermoed dat ze een poep-emoji terugkreeg van de persafdeling van het sociale medium. Daarop werd dus verzocht om een gesprek met de directie, die daar geen zin in had, en er lijkt ook weinig meer te gebeuren met klachten over dreigementen.

“[De DSA] geeft ons instrumenten om te handhaven”, zei minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) in het artikel. En dat klopt: Twitter is een hostingprovider in de zin van die wet, en die moeten na melding prompt optreden om de inhoud weg te halen als die onrechtmatig lijkt “zonder een uitvoerig juridisch onderzoek”. Afgaande op wat ik zelf aan dergelijke dreigementen heb gezien, zou dat weinig moeite moeten kosten.

De DSA gaat alleen nog een stapje verder: als er een bevel komt van een “bevoegde nationale gerechtelijke of administratieve autoriteit”, dan moet daar onverwijld op worden gereageerd. Dat betekent in principe het bevel opvegen, maar er is ruimte voor een provider om zo’n bevel aan te vechten. Dat biedt dus binnen het Nederlands recht de mogelijkheid dat het OM tot verwijdering beveelt, artikel 54a Strafrecht:

Een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande in de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de officier van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de gegevens ontoegankelijk te maken.

Juridisch gezien geen speld tussen te krijgen: Nederland mag zo’n bevel geven als er reële dreigementen worden gedaan tegen Nederlandse politici, en Twitter moet daar gehoor aan geven van de Europese regels die daar boven staan (want inderdaad, de DSA adstrueert het supranationale karakter van de Europese Unie, ik ben nog steeds geërgerd door die zin).

Maar de praktische kant blijft natuurlijk dat dit soort dingen alleen werken als iedereen bereid is om uiteindelijk mee te doen. En, wanneer iemand dat niet doet, de overheid de macht heeft om het recht te handhaven. En daar zit hem het probleem hier, zeker als Twitter zich fysiek uit Europa terugtrekt. Er blijven dan weinig mogelijkheden over om nog te gaan handhaven.

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2023/06/19/kamerleden-vinden-dat-twitter-moet-optreden-tegen-intimidatie-van-journalisten/