Kabinet geeft Facebook laatste waarschuwing en dreigt met vertrek van platform


Photo by Austin Distel on Unsplash

Het demissionaire kabinet heeft nog steeds geen duidelijkheid over hoe Facebook-moederbedrijf Meta de veiligheid van gebruikersgegevens garandeert. Dat meldde Nu.nl onlangs. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat in een Kamerbrief naar aanleiding van advies van de AP over het gebruik van Facebook Pages door de overheid.

In de Kamerbrief wordt het probleem kort benoemd. Sinds 2018 zijn beheerders van Facebook-pages medeverantwoordelijk voor dataverwerking. In AVG-jargon: je bent met Meta gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, en daarmee aansprakelijk voor wat Meta allemaal doet met persoonsgegevens verkregen via die pagina. Zoals ik toen schreef:

Wél verrassend is dat zij ook de beheerder van zo’n pagina aanmerkt als (mede-)verantwoordelijke. Die besluit immers zo’n pagina op te zetten, waar mensen lid van kunnen worden en zo gegevens achterlaten. Zonder die ingreep waren die persoonsgegevens rondom interesses over die pagina (zeg maar) er niet gekomen, dus daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij deze beheerder. Dat je als beheerder alleen anonieme gegevens krijgt van Facebook, maakt niet uit – in de definitie van gezamenlijk verantwoordelijke staat niet dat je beiden bij alle persoonsgegevens moet kunnen.

Dit geldt natuurlijk net zo goed voor de overheid als paginabeheerder. Die onderzocht de zaak, voerde een DPIA uit en kwam in oktober vorig jaar tot de problematische conclusie dat Meta niet bereid was iets aan te passen en het volstrekt oneens was met alle bevindingen uit die DPIA.

Dat kan, maar schiet natuurlijk niet erg op. De vervolgstap vanuit de overheid lijkt me dan ook onvermijdelijk: wegwezen bij die datagraaiers.

Alleen: de overheid heeft de taak om álle burgers te informeren en te bereiken. Dat lukt niet met alleen een Rijksoverheid-website, een fors deel van de doelgroep is nu eenmaal alleen te bereiken via diensten als Facebook. Daarvan kun je niet simpelweg zeggen, “dat moeten die mensen maar aanpassen”, ik zie daar echt een taak voor de overheid om actief naar de mensen toe te gaan.

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2024/04/26/kabinet-geeft-facebook-laatste-waarschuwing-en-dreigt-met-vertrek-van-platform/