Juridische ondersteuning in het PersON-project


Wij nemen met ICTRecht deel aan het onderzoeksproject PersOn. PersOn staat voor Explainable, Maintainable, and Trustworthy Decision Support Systems for Personalised Care in Oncology. 

Binnen het project werken verschillende kennisinstellingen en bedrijven aan kunstmatige intelligentie (AI) om de beste kankerbehandeling te kiezen. Er zal AI worden ontwikkeld om alle beschikbare informatie over het kankertype en de individuele patiënt te analyseren. Met de software kan het verwachte behandelresultaat worden voorspeld. Deze gegevens stellen artsen en patiënten in staat om samen het meest geschikte zorgtraject te kiezen, met als doel de beste kwaliteit van leven te bereiken. 

Ons team bij ICTRecht speelt een rol door te adviseren over de juridische aspecten, zoals de implicaties van de AI Act, MDR en privacywetgeving. We begrijpen de complexiteit van ethische en juridische aspecten bij het gebruik van AI in de medische sector en streven ernaar dat de oplossingen volledig aan de wet voldoen zodat ze met succes op de markt gebracht kunnen worden. 

Wij geloven sterk in de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek en zijn blij dat we kunnen bijdragen aan een toekomst waarin AI de zorg kan verbeteren.

De website gaat vanaf 1 oktober live: http://www.personalisedcareinoncology.nl

Op de hoogte blijven van onze bijdrage?

Houd dan onze website en community in de gaten!  

Community ICT-recht en zorghttps://www.ictrecht.nl/blog/ictrechts-bijdrage-aan-innovatieve-oncologie-juridische-ondersteuning-in-het-person-project