Jouw Rechten en Plichten als Werkgever bij Re-integratie


Re-integratie is een belangrijk proces voor zowel werkgevers als werknemers. Het is gericht op het helpen van werknemers bij het terugkeren naar werk na een periode van ziekte of letsel. Als werkgever heb je bepaalde rechten en plichten bij het begeleiden van werknemers tijdens dit proces. In deze blog bespreken we wat jouw rechten en plichten zijn als werkgever bij re-integratie.

Rechten van de Werkgever

 1. Recht op informatie: Als werkgever heb je het recht om tijdig en nauwkeurig geïnformeerd te worden over de gezondheidstoestand van de werknemer. De werknemer moet medische informatie verstrekken die relevant is voor het beoordelen van de re-integratiemogelijkheden.
 2. Recht op overleg: Je hebt het recht om te overleggen met de werknemer en eventueel andere betrokken partijen, zoals de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, om de re-integratie-inspanningen af te stemmen. Samenwerking en communicatie zijn essentieel tijdens het re-integratieproces.
 3. Recht op passende arbeid: Als werkgever heb je het recht om passende arbeid aan te bieden aan de werknemer tijdens de re-integratieperiode. Dit kan aangepast werk zijn binnen de eigen functie of in een andere functie binnen het bedrijf.

Plichten van de Werkgever

 1. Plicht tot re-integratiebeleid: Als werkgever ben je verplicht om een re-integratiebeleid te voeren. Dit houdt in dat je maatregelen moet nemen om de werknemer te ondersteunen bij het terugkeren naar werk. Dit kan onder andere betrekking hebben op aanpassingen op de werkplek, het aanbieden van trainingen of het inschakelen van externe experts.
 2. Plicht tot probleemanalyse: Je hebt de plicht om samen met de werknemer en de bedrijfsarts een probleemanalyse uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaken en beperkingen van de werknemer en worden er concrete doelen gesteld voor de re-integratie.
 3. Plicht tot opstellen van een plan van aanpak: Op basis van de probleemanalyse moet je als werkgever in samenwerking met de werknemer een plan van aanpak opstellen. Dit plan beschrijft de stappen en acties die genomen moeten worden om de re-integratie 2e spoor te bevorderen.
 4. Plicht tot actieve begeleiding: Je hebt de plicht om de werknemer actief te begeleiden tijdens de re-integratie. Dit kan onder andere inhouden dat je regelmatig contact hebt met de werknemer, de voortgang bespreekt en eventuele knelpunten aanpakt.
 5. Plicht tot loondoorbetaling: Tijdens de re-integratieperiode ben je als werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen. Dit geldt ook wanneer de werknemer tijdelijk ander passend werk verricht. Hierdoor zorg je ervoor dat de werknemer financiële stabiliteit behoudt tijdens het re-integratieproces.

  Conclusie

  Als werkgever heb je bepaalde rechten en plichten bij het begeleiden van werknemers tijdens re-integratie. Je hebt het recht op informatie en overleg, en het recht om passende arbeid aan te bieden. Aan de andere kant heb je als werkgever ook plichten, zoals het voeren van een re-integratiebeleid, het uitvoeren van een probleemanalyse en het opstellen van een plan van aanpak. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de actieve begeleiding van de werknemer en de loondoorbetaling tijdens de re-integratieperiode.https://www.ondernemersblog.nl/blog/jouw-rechten-en-plichten-als-werkgever-bij-re-integratie/