Je site onrechtmatig offline door een pestende ex, wat moet je vorderen?


Nadat de relatie is opgehouden en de verstandhouding tussen beide partijen verslechterd, haalt gedaagde de website van zijn ex uit de lucht en verandert hij alle inlogcodes die eiseres nodig heeft om haar bedrijfsvoering te kunnen faciliteren. Dat las ik bij ITenRecht.nl. Gezellige boel daar. Er was alleen wel een praktisch probleem: hoe geef je juridisch correct aan wat “de website herstellen” precies inhoudt, met name omdat je wel kunt aan zien komen dat er vervolgzaken komen over missende plaatjes of scheve titels. Het vonnis laat zien hoe de rechter daarmee omgaat.

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad, zo begint het vonnis. En wie die zin aantreft, die weet: daar komt heibel van. De vrouw had een ecommercewebsite, en de man was ict-dienstverlener. Nadat de relatie werd verbroken, en de moeder van de vrouw via WhatsApp had gevraagd om teruggave van bepaalde spullen, ging er iets goed mis en besloot de man die website offline te halen en alle logins te wijzigen. Nadat de rechtsbijstand van de vrouw een boze brief stuurde, stelde de man ineens rechthebbende te zijn op het ontwerp en nog een factuur open had staan, zodat hij mocht opschorten.

Weliswaar stuurde hij vervolgens enkele wachtwoorden, maar de site werd niet teruggezet. Een backup kreeg zij wel aangeleverd, maar die was niet genoeg: zo ontbreekt het ‘thema’ van de website, bestaande uit banners, logo’s, foto’s, filmpjes en linkjes naar producten en de vormgeving, positionering en opmaak van deze elementen en onderdelen van en op de website. De dagvaarding was daarop de volgende stap. Eis:

I. [gedaagde] te veroordelen ervoor zorg te dragen dat binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan [eiseres] wordt verstrekt een correcte back-up van de website, inclusief thema en koppelingen, zonder dat gegevens of elementen uit deze back-up zijn verwijderd of toegevoegd;

De rechter gelooft geen bal van het verhaal over auteursrechten en dergelijke:

Vaststaat dat [gedaagde] de website op 20 januari 2023 offline heeft gehaald terwijl voornoemde factuur gedateerd is op 25 januari 2023 met een betaaltermijn tot 8 februari 2023. Het offline halen van de website kan dan ook niet, zoals [gedaagde] stelt, gelegen zijn in de omstandigheid dat [eiseres] die factuur niet heeft voldaan, wat daar inhoudelijk verder ook van zij. Bovendien blijkt uit de door [eiseres] in het geding gebrachte (WhatsApp)correspondentie, zoals weergegeven onder 2.6, nu juist dat [gedaagde] de website van [eiseres] offline heeft gehaald vanwege onenigheid over de afwikkeling van de samenwoning tussen partijen.

Onrechtmatig gehandeld dus, en ga dat maar ongedaan maken. Alleen: wat is een ‘correcte’ backup? Zo ontbrak onder meer het thema dus in de backupset. Als dit WordPress is dan snap ik waarom, via de standaard backupfunctie wordt je thema (de look/feel etcetera) niet meegenomen als je een backup uitvoert of een database-dump doet.

Bijkomend probleem was dat niet bekend was hoe de website er nu precies uit zag op die 20 januari. Daarmee is het eigenlijk niet meer vast te stellen of de gedaagde ex het herstel goed uitgevoerd zou hebben. En dat is een probleem want je kunt niet iemand veroordelen iets te doen dat oncontroleerbaar is:

Bij gebreke van beeldmateriaal waaruit blijkt hoe het thema van de website er uitzag, kan niet worden gecontroleerd of sprake is van een ‘correcte back-up’, nog afgezien van de executieproblemen die toewijzing van die vordering, versterkt met een dwangsom, naar alle waarschijnlijkheid met zich zou brengen. Dat betekent dat de vordering zoals geformuleerd onder I. onvoldoende gespecificeerd en daarom niet toewijsbaar is.

De tweede eis blijft wel overeind: doe niets meer dat de bedrijfsvoering van de vrouw nog hindert, zoals het blokkeren van accounts of API’s. Dat met een dwangsom van 500 euro voor iedere keer dat je het toch doet.

Het is juridisch begrijpelijk maar ook wel frustrerend: iemand maakt je site kapot, maar omdat jij geen screenshots had hoeft hij deze niet meer te herstellen? Maar vergeet niet dat de man al de overige data wél had teruggegeven, zodat de rest van de site door kan. En specifiek bij de afwezigheid van een thema en niet weten hoe dat eruit zag, snap ik de zorgen over de uitvoerbaarheid wel.

Achteraf gezien was een betere optie geweest te eisen dat hij de kosten van het herstel vergoedt, bijvoorbeeld het opnieuw laten ontwerpen en installeren van het thema. Maar de rechter mag zoiets niet zelf erbij verzinnen, als jij afgifte van data vordert en de data is onbekend/onbepaalbaar dan houdt het op en dat is dat.

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2023/06/22/je-site-onrechtmatig-offline-door-een-pestende-ex-wat-moet-je-vorderen/