Hoe strafbaar is het om met een Flipper Zero alle iPhones in de trein te resetten?


De Nederlandse onderzoeker Jeroen van der Ham zat in de trein en kreeg ineens een berg popups op zijn iPhone, zo opende Ars Technica onlangs. Na een paar minuten resette de telefoon, om vervolgens eindeloos dezelfde cyclus te doorlopen. En niet alleen hij: de hele coupé had er last van. Dat bleek een vervelio met een Flipper Zero te zijn. Vandaar de vraag, hoe strafbaar is dat?

De kern van het probleem was dat de meneer met die Flipper Zero een berg Bluetooth-verbindverzoeken stuurde naar alle iPhones in de wijde omgeving, zo veel dat de telefoons er van crashen. En dat gaat natuurlijk gewoon door na de reboot.

Nou is een Bluetooth-verbindverzoek op zich natuurlijk legaal om te versturen. Alleen hier gaat het niet om een enthousiaste high tech koppelaar of een foute configuratie maar om een bewuste poging apparaten omver te krijgen: de Flipper Extreme firmware op dat apparaatje komt met een knopje  “iOS 17 attack”, en dat is wel een duidelijke aanwijzing dat je iets ongewenst gaat doen.

We komen dan in het strafrecht direct uit bij de verstikkingsaanval (art. 138b):

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.

Het maakt bij dit artikel niet uit of je de gegevens op zich mócht versturen (Bluetooth is immers een open protocol op een vrije band), waar het om gaat is of je daarmee een ander het gebruik van een computer belemmert. Als je dat opzettelijk doet en geen bevoegdheid tot dat belemmeren hebt, dan ben je dus strafbaar.

De maximale strafmaat is 2 jaar. Er is echter ook nog een zwaarder artikel, namelijk 161sexies:

Hij die opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft:

In de praktijk wordt dit artikel gebruikt om DDoS-aanvallers te vervolgen, omdat de strafmaat begint bij zes jaar (gemeen gevaar) tot vijftien jaar (dood als gevolg). Wel zit je dan met het extra criterium van “gemeen gevaar”, oftewel iets waardoor de veiligheid van personen of goederen in  het algemeen in gevaar wordt gebracht. Anders gezegd: gevaar, maar niet op voorhand specifiek af te bakenen.

Hier lijkt me dat zeker wel op te gaan: de aard van dit handelen is dat je alle iPhones in de buurt plat wilt gooien, oftewel stoornis daarin wilt veroorzaken. Dus dat dit strafbaar is, staat voor mij wel vast.

Of je een agent de trein in krijgt die dit kan en wil constateren en vervolgens verbaliserend wil optreden, is natuurlijk de volgende vraag. Dus ik zou meer in alternatieve oplossingen zoeken als je met uitpeilen of goed rondkijken de dader aantreft. Een goed gesprek kan natuurlijk ook zeer helpen.

Wat zouden jullie doen?

Arnoud

 

 https://blog.iusmentis.com/2023/12/19/hoe-strafbaar-is-het-om-met-een-flipper-zero-alle-iphones-in-de-trein-te-resetten/