Hoe kan ik het beste mijn scheiding aanvragen?


Een eigen advocaat inschakelen

U heeft ervoor gekozen om een eigen advocaat in te schakelen voor uw echtscheiding, dit wordt ook wel eenzijdig verzoek genoemd. In dit geval zal uw (ex-) partner hoogstwaarschijnlijk ook een eigen advocaat inschakelen. Uw advocaat komt op voor uw belangen en vice versa.

Documentatie verzamelen

In eerste instantie zult u documenten moeten overleggen aan uw advocaat. Denk hierbij aan: trouwpapieren, loonspecificatie, hypotheekakte, verzekeringspolissen, pensioenregeling en alle andere documenten die relevant zijn.

Onderwerpen bespreken

Met uw advocaat bespreekt u de belangrijkste onderwerpen, zoals: 
– Zijn er kinderen voortgekomen uit het huwelijk? Zo ja, dan bent u verplicht om afspraken omtrent uw kinderen op te schrijven in een zogeheten ouderschapsplan.
– Is er sprake van een koopwoning en wilt u of uw (ex-) partner in de woning blijven wonen? Wanneer jullie beiden niet meer in de woning willen blijven wonen, dan dient de woning te worden verkocht. 
– Heeft u recht op alimentatie of bent u verplicht alimentatie te betalen en hoeveel bedragen deze ontvangsten of kosten? Het kan hierbij gaan om partneralimentatie, kinderalimentatie of allebei.
– Wat is de hoogte van de gezamenlijke bezittingen en schulden? Er dienen afspraken gemaakt te worden over de verdeling hiervan.  
 
Samen met uw advocaat stelt u afspraken op die u wilt maken met uw (ex-) partner omtrent deze onderwerpen. Vrijwel dezelfde onderwerpen zullen besproken worden tussen uw (ex-) partner en zijn/haar advocaat. 

Afspraken maken met de advocaat van uw (ex-) partner

Nadat de onderwerpen zijn besproken, zal uw advocaat contact opnemen met de advocaat van uw (ex-) partner. Aan de hand van de afspraken die u en uw advocaat hebben gemaakt, probeert hij/zij overeenstemming te vinden met de advocaat van uw (ex-) partner.

Komen de advocaten er onderling uit, dan worden de afspraken vastgelegd in een zogeheten echtscheidingsconvenant. Hierin staan alle afspraken omtrent de scheiding. Hierna dient een van de twee advocaten een verzoekschrift in bij de rechtbank. Let wel, het maken van afspraken omtrent de scheiding is niet verplicht.   

Komen de advocaten er onderling niet uit, omdat bijvoorbeeld de belangen van u en uw (ex-) partner te ver uit elkaar liggen of de emoties te hoog oplopen? Dan belandt u in een zogeheten vechtscheiding. In dit geval kan de scheidingsprocedure lang duren. De onderwerpen waar u het niet over eens wordt, legt uw advocaat voor aan de rechter aan de hand van een verzoekschrift. De rechter beslist uiteindelijk over de geschillen.  

Echtscheiding aanvragen bij de rechtbank

Het verzoek om echtscheiding wordt door uw advocaat gedaan middels een verzoekschrift aan de rechtbank. In het verzoekschrift legt uw advocaat uit hoe u (en uw partner) de scheiding wilt/willen regelen. U vraagt de rechter te beslissen over de afspraken in het verzoekschrift. Uw (ex-) partner mag met de eigen advocaat verweer voeren of voorstellen doen. Vervolgens worden u, uw partner en de advocaten uitgenodigd bij de rechter (de zitting). Eventuele onduidelijkheden kunnen dan worden uitgelegd en vragen van de rechter kunnen worden beantwoord. Daarna doet de rechter een uitspraak over de afspraken in het verzoekschrift.

Het huwelijk definitief beëindigen

Na de uitspraak van de rechter bent u nog niet officieel gescheiden. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u in hoger beroep gaan. Bent u het samen eens met de beslissing, dan kan het huwelijk officieel worden beëindigd door inschrijving in de Burgerlijke Stand. De echtscheiding is dan officieel een feit. De gehele scheidingsprocedure duurt vaak vele maanden. Hoe lang het precies duurt, is afhankelijk van de complexiteit van de zaak.https://www.juridisch.nl/scheiden-alimentatie/scheiden/scheiding-aanvragen