Cryptoplatform Coin Meester verplicht tot schadevergoeding na diefstal digiwallet van gebruiker


Eiser was klant van het beleggingsplatform Coin Meester toen zijn crypto account op de website gehackt werd en vervolgens werd leeggeroofd, las ik bij ITenRecht. Oftewel: wat is de zorgplicht van een cryptoplatform, met name op het gebied van security? Had het platform specifiek moeten afdwingen dat tweefactorauthenticatie werd gebruikt?

De eerste vraag bij ICT-diensten is altijd: wat gebeurt hier juridisch nu precies. De klant stelde dat sprake was van een overeenkomst van opdracht, wat in principe bij 95% van de gevallen het juiste antwoord is. Coin Meester wees erop dat klanten akkoord gaan met een “gebruikersovereenkomst”. Wat dat precies zou moeten impliceren weet ik ook niet, en de rechter komt dan ook direct tot de conclusie dat het inderdaad een opdracht is.

Dat is van belang, want bij opdracht hoort een zorgplicht. Hier komt dat neer op een securityniveaudiscussie: had Coin Meester ervoor moeten zorgen dat je alleen met tweefactorauthenticatie kon inloggen, of was toelaten van enkel emailadres en wachtwoord op zich wel adequaat geweest?

Coin Meester bood allebei als keuzemogelijkheid, zij het met waarschuwingsmailtjes als je 2FA niet had aangezet. Dat is echter geen factor bij de vraag of je adequaat je best had gedaan; het enkele feit dat een crimineel toegang kreeg tot het account, maakt dat sprake is van een tekortkoming. De vervolgvraag is of Coin Meester dat verweten kan worden (toerekenbaarheid) en of wellicht sprake is van eigen schuld waardoor de schadevergoeding omlaag mag.

De kantonrechter legt bij Coin Meester een zware verantwoordelijkheid, omdat zij een professioneel gespecialiseerd bedrijf is en bovendien Wft-geregistreerd, hoewel niet als een ‘echte’ betaaldienst. Als professional moet je weten dat er criminelen binnen kunnen komen als je die zwakke beveiliging zonder 2FA hanteert. Het is dan een risico om die situatie te laten bestaan, en dat maakt dat de tekortkoming toerekenbaar is aan Coin Meester.

De keuzes van de consument spelen een beperkte rol, mede vanwege de wettelijke eisen voor betaaldiensten die laten zien dat de wetgever eigenlijk de consument toch best wel wil beschermen. Daarom hoeft de consument slechts 10% van de schade als eigen schuld (het niet instellen van 2FA terwijl dat wel kon) te dragen.

De rechter verwijst de uitsluiting van aansprakelijkheid snel naar de prullenbak, met een redenering die ik niet vaak gezien heb: op grond van Europese regels zijn bedingen verboden die de rechten van consumenten op oneerlijke wijze uitsluiten of beperken. Dit is de blauwe lijst, die meestal wordt gebruikt om boetebedingen te matigen.

De rechter gaat hier een stapje verder: de beperking van aansprakelijkheid sluit het recht op schadevergoeding volledig uit en daar is geen goede reden voor, dus is de hele exoneratie nietig. In dit concrete geval een te begrijpen uitkomst, het bewaren van de bitcoins is zeg maar de kern van de dienstverlening en het niet op orde hebben van security dus een kern-tekortkoming. Maar de rechter gaat niet in op waarom er dan geen goede reden is; het is toch vrij gebruikelijk om bij consumentendiensten je aansprakelijkheid in enige mate te mogen beperken.

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2023/09/20/cryptoplatform-coin-meester-verplicht-tot-schadevergoeding-na-diefstal-digiwallet-van-gebruiker/