Cassatievlog #093 | Schorsing tenuitvoerlegging arbitrale beslissingen


HR 22 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:464  (Russische Federatie / aandeelhouders Yukos Oil, Hulley Enterprise LTD, Yukos cs)

Dit arrest betreft een executiegeschil tussen de Russische Federatie en drie voormalig aandeelhouders van Yukos Oil. Centrale vraag is of de stand in de vernietigingsprocedure moet leiden tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van drie arbitrale beslissingen. De Hoge Raad beantwoordt die vraag ontkennend. Hidde Volberda bespreekt het arrest.



https://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/cassatievlog-093-schorsing-tenuitvoerlegging-arbitrale-beslissingen/