Cassatievlog #081 | Moet de verkoop van bouwgrond schriftelijk?


HR 15 december 2023 ECLI:NL:HR:2023:1755

In deze zaak is door de Rechtbank Overijssel aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld. Aan de orde is of een koop van een bouwkavel dat bestemd is voor de bouw van een woning schriftelijk moet gebeuren als de koper consument is. In drie minuten bespreekt Martijn Scheltema deze zaak.https://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/cassatievlog-081-moet-de-verkoop-van-bouwgrond-schriftelijk/