Cassatievlog #078 | Deliveroo verplicht tot deelname in bedrijfstakpensioenfonds


HR 21 november 2023  ECLI:NL:HR:2023:1622

Dit arrest gaat over de vraag of Deliveroo verplicht was om deel te nemen in het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Hidde Volberda bespreekt in 3 minuten het arrest van de Hoge Raad in deze zaak.https://cassatieblog.nl/pensioenrecht/cassatievlog-078-deliveroo-verplicht-tot-deelname-in-bedrijfstakpensioenfonds/