Cassatievlog #073 | Het recht op een mondelinge behandeling voor de rechter


HR 13 oktober 2023 ECLI:NL:HR:2023:1451 

De Hoge Raad heeft diverse keren gewezen op het recht van een partij om zijn zaak mondeling tegenover een rechter te verdedigen. Dit recht is vrij sterk. Dat zien we bijvoorbeeld in de rechtspraak met de strekking dat als één van de rechters wisselt na een mondelinge behandeling, partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zaak opnieuw te bepleiten voor de rechter die hun zaak beslist. Paul Tanja bespreekt het arrest van de Hoge Raad in 3 minuten.https://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/cassatievlog-073-het-recht-op-een-mondelinge-behandeling-voor-de-rechter/