Cassatievlog #061 | Dringend eigen gebruik en renovatieplannen


Hoge Raad 16 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:931

In dit vlog bespreekt Matthijs Bakker een uitspraak van de Hoge Raad over de opzegging van woninghuur door de verhuurder bij renovatieplannen. De renovatie of sloop van een woning die in overwegende mate berust op een stedenbouwkundig, sociaaleconomisch of volkshuisvestelijk doel kan een reden vormen voor dringend eigen gebruik door de verhuurder.

 https://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/cassatievlog-061-dringend-eigen-gebruik-en-renovatieplannen/