Cassatievlog #052 | Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte


HR 17 maart 2023 ECLI:NL:HR:2023:426 

Dit vlog gaat over de rechtsgeldigheid van een beding in de cao voor uitzendwerk op grond waarvan de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt bij een ziekmelding door de werknemer. Gijsbrecht Nieuwland behandelt een recente uitspraak van de Hoge Raad daarover.https://cassatieblog.nl/arbeidsrecht/cassatievlog-052-beeindiging-uitzendovereenkomst-bij-ziekte/