Cassatievlog #043 | Is over de muziek in een woonzorgcentrum auteursrecht verschuldigd?


HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1938 

Het afspelen van muziek in gemeenschappelijke woonkamers van woonzorgcentra voor ouderen vormt een ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van art. 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn. Er is (daarom) ook sprake van ‘openbaarmaking van een werk’ als bedoeld in art. 12 van de Auteurswet. Gelet op de omvang en samenstelling van de aanwezigen komt de exploitant van de woonzorgcentra geen beroep toe op de ‘de minimis-drempel’. Jerre de Jong bespreekt in dit vlog de uitspraak van de Hoge Raad.https://cassatieblog.nl/intellectuele-eigendomsrecht/cassatievlog-043-is-over-de-muziek-in-een-woonzorgcentrum-auteursrecht-verschuldigd/