ABN Amro mag onbewerkte kopie van identiteitsdocument toch opslaan


ABN Amro mag een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument toch opslaan, aangezien dit niet in strijd met de AVG is, las ik bij Security.nl. De beroepscommissie van het financiële klachteninstituut Kifid oordeelde anders dan de klachtenuitspraak van vorig jaar, waarin het vastleggen en bewaren van een kopie van dit ID-bewijs juist sterk aan banden werd gelegd.

Achterliggende discussie is dat wie bij een bank zit, met enige regelmaat een kopie ID moet overleggen. Dit in verband met anti-witwaswetgeving (de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) waarbij “ken je klant” en bewijzen dat je goed hebt gecontroleerd centraal staat. Dat die hele wetgeving niets oplevert behalve een pak bureaucratie daar gaat niemand over, maar dat terzijde.

In de uitspraak van vorig jaar werd bepaald dat om die wettelijke reden de bank dus een onbewerkte kopie (geen watermerk en geen uitgestreepte dingen) mag eisen. Echtheidskenmerken kunnen zijn afgeschermd of verminkt door zo’n bewerkte kopie. En omdat een bank wettelijk verplicht moet toetsen aan die kenmerken, moet de bank dus een originele, volledige kopie van het identiteitsbewijs hebben. Fair enough, maar hoezo mag de bank die kopie dan ook nog bewaren?

Het bewaren van bewijs van die verificatie is geregeld in artikel 33 Wwft. Alleen: pasfoto en echtheidskenmerken zijn nu niet meer relevant, want de check is al gedaan. Dit moet de bank dus afschermen bij het opslaan van de kopie, aldus het Kifid vorig jaar. Maar daar komt men in de interne beroepsprocedure dus op terug, met de voor mij gekunstelde argumentatie dat

Het bewaren van het onbewerkte identiteitsdocument heeft immers (onder meer) tot doel om aan te tonen dat dit cliëntenonderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wettelijke eisen. … [ook] omdat aan de hand daarvan de toezichthoudende autoriteiten kunnen vaststellen of de bank haar wettelijke verplichtingen in het kader van het cliëntenonderzoek heeft nageleefd.

Dit zie ik als de klassieke fout: ja, je moet kunnen bewijzen dat je de identificatieprocedure hebt uitgevoerd, maar nee het is niet noodzakelijk dat je daarvoor de kopie ID laat zien. Als je conform procedure de ID hebt gezien en de bij jou benodigde gegevens hebt overgenomen, inclusief het nummer van het identiteitsbewijs, dan heb je bewijs genoeg dat je het ID hebt gezien. Hoe kom je anders aan die gegevens? Het bewaren van de ID is daarmee een bovenmatige stap. Ik dacht dat we deze discussie al gehad hadden?

Arnoudhttps://blog.iusmentis.com/2023/02/16/abn-amro-mag-onbewerkte-kopie-van-identiteitsdocument-toch-opslaan/